1

Generelle punkter

1.1

Disse generelle Vilkår og Betingelser (forkortet til "T & C" fra det engelske Terms & Conditions) regulerer forholdet mellem SWISS FIN LAB GmbH, Weiherweg 8, 8604 Volketswil, Schweiz ("vi", "os", "operatør") og personer, der aktiverer og understøtter brugen af Følgende onlinetjenester som partnere (herefter "Partner" eller "dig"). T & C i deres nuværende version er tilgængelig på hjemmesiden app.zoa-gdpr.com/da/terms-partner/.

1.2

Vi leverer internetbaserede software-as-a-service-tjenester til gennemførelse af vigtige krav under EU GDPR. Softwaren tjener til at muliggøre indsamling af databehandlinger af fysiske eller juridiske personer (i det følgende "Bruger") som påkrævet af EU GDPR, og samtidig tjener det, at brugeren kan samarbejde direkte med dig som partner via softwaren. Softwaren kræver, at brugeren samarbejder med en partner og kan ikke bruges uden en partner. Der er kun et licensgebyr for brugeren. Du kan som partner bruge softwaren gratis. Forholdet mellem dig som partner og brugeren forbliver upåvirket af disse T & C'er.

1.3

Andre, yderligere eller særlige betingelser kan gælde for individuelle eller ekstra tjenester og som aftalt mellem dig og os separat uden for disse T & C'er.

1.4

Privatlivspolitikken for tilbuddet er en del af disse T & C'er.

2

Tilbud

2.1

Softwaren muliggør indsamling af brugerens personlige databehandlingsaktiviteter som påkrævet af EU GDPR og dokumenterer databeskyttelsesrelaterede aktiviteter.

2.2

Softwaren gør det muligt at oprette rapporter i forbindelse med oplysningsforpligtelsen i henhold til EU's GDPR.

2.3

Brugeren kan centralt opbevare oplysninger vedrørende det selskab, der er relevant for databeskyttelse.

2.4

Softwaren forenkler samarbejdet med brugere. Brugerens konto er forbundet til en partnerkonto. Partneren har direkte adgang til brugerens oplysninger, som skal give dem mulighed for direkte at afklare eventuelle problemer eller juridiske spørgsmål.

En detaljeret beskrivelse af inkluderede funktioner i softwaren findes her: www.zoa-gdpr.com.

3

Brug af softwaren

3.1

For at brugeren skal kunne bruge softwaren, skal du som partner sende brugeren en partnerspecifik registreringskode. Brugeren kan registrere sig med denne registreringskode. Brugerkontoen, der er oprettet med registreringskoden, er knyttet til Partneren på en sådan måde, at Partneren har adgang til de data, der er indtastet af brugeren, og kan også redigere disse data. Eventuelle ændringer foretaget af både brugeren og partneren dokumenteres og gemmes af softwaren.

3.2

Som partner kan du arbejde med flere brugere. I softwarens Partnerportal vises de respektive brugere separat, således at uafhængig behandling af individuelle brugere kan opfyldes

3.2

Som partner, accepterer du at bruge vores software i overensstemmelse med bestemmelserne og - hvis og i det omfang det er relevant - især i overensstemmelse med EU GDPR. Du er forpligtet til at følge vores instruktioner om brugen af softwaren inden for rammerne af disse T & C'er. Desuden er du forpligtet til kun at placere de ordrer, der indeholder fuldstændige og præcise oplysninger.

4

Omkostning

4.1

Brugen af softwaren er som partner gratis, hvorved vi opkræver CHF 200 i timen for supportanmodninger, der overstiger vores standard support service på højst en (1) arbejdstime pr. måned. Hvis der opkræves betalingsanmodninger, informerer vi dig på forhånd via e-mail om forventede omkostninger.

4.2

Der opkræves et licensgebyr for brugeren, hvorved vi offentliggør de aktuelt gældende tjenester og priser på vores hjemmeside www.zoa-gdpr.com. Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

5

Datalagring

5.1

Softwaren kræver, at en bruger køber en gyldig licens fra os. Alle rettigheder og forpligtelser vedrørende datalagring og dataoverførsel styres derfor af T & C for brugere.

5.2

Som partner, får du også adgang til brugerens data, så du som ekspert kan understøtte og rådgive brugeren til at bruge softwaren. Alle rettigheder til de lagrede og behandlede data forbliver imidlertid hos brugeren.

6

Notifikationer

6.1

SWISS FIN LAB GmbH
Weiherweg 8
8604 Volketswil, Schweiz


www.zoa-gdpr.com

Kommerciel registrering: CHE-245.787.857 in Volketswil, Schweiz

6.2

Alle meddelelser skal sendes elektronisk i skriftlig form til den e-mail-adresse, der er angivet ved registreringen og dermed opfylder det skriftlige krav.

6.3

Vi vil også gerne opfordre dig til at sende spørgsmål, kommentarer, problemer mv til - og dermed deltage i udvikling og design af softwaren. Vi stræber efter at behandle dig som partner med respekt, hvilket betyder, at vi værdsætter og overvejer alle former for kommunikation og deltagelse.

7

Tilgængelighed og kundeservice

7.1

Forudsat, at der er en fungerende internetforbindelse, er softwaren generelt altid tilgængelig, hvorved vi garanterer på arbejdsdage mellem kl. 8.00 og 18.00 en tilgængelighed på 95% som et årligt gennemsnit.

7.2

Softwaren er muligvis ikke tilgængelig, hvis tilpasninger af kontraktens genstand eller påvisning og afhjælpning af funktionsfejl af tekniske og designmæssige årsager kræver midlertidig afbrydelse af softwarens levering. Vi informerer dig i god tid om eventuelle forudseelige afbrydelser i tilgængeligheden af softwaren (mindst 24 timer før). Hvis det ikke er muligt at rette fejl inden for en arbejdsdag efter den fejl, der rapporteres, informerer vi dig via e-mail og fortæller, hvor længe det vil tage for os at rette fejlen, hvornår softwaren vil være tilgængelig igen og hvilket arbejde der i mellemtiden kan være problemer med.

8

Garanti og ansvar

8.1

Vi garanterer funktionaliteten og anvendeligheden af softwaren i overensstemmelse med bestemmelserne i disse T & C.

8.2

Inden for rammerne af lovbestemmelser udelukker Operatøren ethvert ansvar overfor Partneren (eller enhver tredjepart), især for opfyldelsen af hans kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser og for tab af data og tab af overskud (herunder for forsømmelighed). Denne udelukkelse af ansvar gælder også for skader forårsaget direkte eller indirekte af brugen af softwaren.

8.3

Du skal holde dine data fri for virus eller andre skadelige komponenter, før du indtaster det i softwaren. Skulle defekte data forringe eller beskadige softwaren eller den server, som disse data er lagret på, forbeholder vi os ret til at indgive erstatningskrav.

9

Kontraktbetingelser

9.1

Brugeren bestemmer hvilken partner han vil arbejde med. Brugeren kan til enhver tid opsige forholdet med dig som partner med øjeblikkelig virkning. I så fald suspenderer vi straks din Partner adgang på vegne af brugeren. Hvis du er registreret som partner for andre brugere, forbliver disse upåvirket af denne suspension.

10

Afsluttende klausuler

10.1

Hvis individuelle bestemmelser i denne aftale er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

10.2

Operatøren har ret til at navngive partneren – med mindre der er en skriftlig indsigelse derimod - offentligt som reference og at anvende generel information om den underskrevne aftale på en passende måde til markedsføring og salg.

10.3

Alle ophavsrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som findes i eller bruges i forbindelse med softwaren, er og forbliver operatørens ejendom. Operatøren giver Partneren en ikke-eksklusiv (enkel) brugsret til den software, der stilles til rådighed. Ethvert brug, duplikation og distribution eller behandling af indholdet og softwaren og / eller brugen af varemærker og andet indhold, der ikke udtrykkeligt er tilladt af disse T & C og uden vores udtrykkelige samtykke, er ikke tilladt.

10.4

Vi forbeholder os ret til at overføre vores forpligtelser eller hele kontraktforholdet til tredjeparter (fx en PLC) uden dit samtykke.

11

Gældende lov og jurisdiktion

11.1

Disse T & C er underlagt schweizisk lovgivning. I det omfang loven tillader det, er anvendelsen af FN-konventionen om “Contracts for the International Sale of Goods” (CISG, SR 0.221.211.1) udelukket på samme måde som lovbestemmelserne “Federal Act on Private International Law” (IPRG, SR 291). Stedet for jurisdiktion er Zürich. (Delvis) obligatoriske jurisdiktion er forbeholdt (jf. Art. 32 og 35 CCP for forbrugerne). Medmindre andet er aftalt, er Zürich også stedet for udførelse og stedet for inkasso for brugere, der ikke er bosat i Schweiz.

12

Bilag om servicevilkår for ZOA Privacy Bot for Teams

12.1

ZOA Privacy Bot er en applikation til Microsoft Teams, der gør det muligt for frontpersonalet at implementere databeskyttelse i den daglige forretningsdrift. Den giver brugerne adgang til en vidensbase med relevante oplysninger, og brugerne kan indberette databeskyttelsesrelevante oplysninger til compliance-holdene via chatten.

12.2

ZOA Privacy Bot kan kun bruges i kombination med en betalt eller prøveversion licens af ZOA GDPR. ZOA Privacy Bot kan ikke bruges som et selvstændigt produkt. Følgelig gælder servicevilkårene for ZOA GDPR også for ZOA Privacy Bot.

12.3

Brugerdata opbevares i Schweiz ved hjælp af Cloudscales cloud-infrastruktur og på Microsoft Azure til hosting af bot'en. Desuden yder den schweiziske virksomhed Paixon GmbH udviklingssupport. Yderligere oplysninger om de tekniske og organisatoriske foranstaltninger og databehandleraftalen (DPA) kan fås på anmodning ved at sende en e-mail til .